Vad är Föreningen Lexia?

Föreningen Lexia är en ideell organisation som startade juli 2005. Efter att ha varit på besök i Rio under några år, fick jag kontakt med SUIPA – en av Brasiliens största djurskyddsorganisationer. Jag besökte deras gigantiska djurhärbärge i Rio i mars 2005 och kände mycket starkt, när jag kom tillbaka till Sverige, att jag ville hjälpa dem. Hjälpbehovet var obeskrivligt!

Vad är SUIPA?

SUIPA är en förkortning av “Sociedade União Internacional Protetora de Animais” och har funnits sedan 1943. Trots ordet “internacional” i namnet är SUIPA  enbart en brasiliansk djurskyddsorganisation (den näst största i Brasilien). SUIPA har ett jättehärbärge i Rio och i skrivande stund befinner sig ca 3 500 djur på härbärget. Majoriteten består av katter och hundar men SUIPA tar hand om alla djur som far illa, så i härbärget träffar man på fåglar, marsvin, papegojor, apor och hästar.

Tills för något år sedan var trångboddheten enorm, men sedan fick SUIPA ytterligare cirka 3 000 kvadratmeters utrymme, så nu känns härbärget lite luftigare.

SUIPA får inget som helst stöd, vare sig från brasilianska staten eller från Rios kommun utan överlever enbart tack vare medlemsavgifter och donationer. Verksamheten går knappt runt men tack vare många frivilliga insatser har de hittills lyckat lösa sina problem, även om det är på gränsen.

Varför Brasilien?

Jag är självfallet medveten om att både människor och djur i stora delar av vår värld behöver hjälp och många kanske tycker det är märkligt att Föreningen Lexia valt att hjälpa en organisation på andra sidan jordklotet men eftersom jag, Karin Eriksson, styrelseordförande i föreningen, besöker Rio de Janeiro med jämna mellanrum även av andra skäl, riktar vi in oss på SUIPA, där vi hjälper på plats. Varje krona som Föreningen Lexia får in, går oavkortad till mat och medicin. Jag handlar själv in allting och har inga som helst mellanhänder. Sedan 2005 har Föreningen Lexia samlat in cirka 130 000 kr, vilka alltså omsatts i mat och medicin.

Vår målsättning

Föreningen Lexia vill arbeta med att försöka öka förståelsen för djuren och deras situation. Naturligtvis vill vi i första hand rikta sökarljuset just mot vår modersorganisation SUIPA. Vi vill arbeta för att SUIPA:s verksamhet ska bli känd även utanför Brasiliens gränser och vi vill försöka skapa nätverk med andra djurorganisationer för att därigenom kunna nå ut till så många människor som möjligt med information om djurens situation, vikten av kastration och sterilisering och nödvändigheten av att sprida information. Ett djur är inte ett objekt som man utan vidare slänger bort när man tröttnar på det. Ett djur är en levande varelse och känner hunger, törst, rädsla, nervositet, glädje och kärlek etc., precis som vi människor.

Så här vill vi hjälpa

Föreningen Lexia har sedan starten 2005 fått en del förfrågningar om adoption av hundar från Brasilien. Detta gör vi inte, utan hjälper strikt på plats. De medel vi får in, går alltså oavkortade till framför allt mediciner och specialmat till djuren på SUIPA:s härbärge.

Så här kan du hjälpa

Vill du hjälpa oss? Varje bidrag är välkommet! Du kan antingen bli stödjande medlem i Föreningen Lexia eller skänka ett enstaka bidrag. Medlemsavgiften är 300 kr per år.

Bankgiro (Nordea): 420 589 – 4

Mottagare: Föreningen Lexia – för Djurens Väl

Varje bidrag – stort som litet – är enormt välkommet!